do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Kamis, 18 Februari 2016

MAKALAH SENI KRIYA CINABAB I
PENDAHULUAN


A. Latar belakang masalah
 Masyarakat Cina merupakan kaum yang kedua terbesar di Negara ini. Peratusan masyarakat Cina adalah sebanyak 35 peratus daripada jumlah penduduk nagara yang seramai 19.66 juta orang. Masyarakat Cina turut menyumbangkan ke arah kemajuan Negara sama ada dari segi ekonomi, pentadbiran ataupun sosial. Dengan erti kata lain, masyarakat Cina telah bersama-sama menggembleng tenaga dengan kaum lain untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara makmur dan maju.
Pada umumnya terdapat perbezaan yang ketara antara masyarakat Cina dengan masyarakat lain khususnya masyarakat Melayu dan India. Masyarakat Cina mempunyai amalan budaya dan falsafah hidup tersendiri yang dianggap sebagai satu fahaman yang amat unik dan berguna dalam usaha membina masyarakat harmoni dan negara yang aman damai.
Salah satu pencapaian yang membantu kecemerlangan kebudayaan Cina ialah ketinggian bidang keseniannya. Kesenian orang Cina yang terkenal termasuk bidang tembikar, bidang sutera dan sulaman, bidang kaligrafi dan catan. Falsafah hidup orang Cina dapat dikesan melalui kesemua bidang khususnya bidang catan Cina.  Malangnya, seni catan Cina kian makin kurang dapat sambutan dari generasi muda kerana menganggap ia sesuatu kemahiran yang sukar dipelajari terutama dalam kemahiran menguasai kuantiti air dalam sesebuah catan. Teknik melukis dan menulis kaligrafi pada catan memerlukan kesabaran dan ketekunan membuat latihan berulang-ulang sehingga mencapai penghayatan estetik yang maksimum. Secara tidak langsung, generasi muda sekarang lebih tertarik kepada catan gaya barat dimana tidak mempunyai banyak prinsip dan penentuan struktur seperti catan Cina dalam menjana idea untuk berkarya. Sebagai bukti, galeri seni yang terdapat di Jalan Tan Cheng Lok, Melaka kebanyakkannya galeri seni halus berunsur barat.

B. Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain:
1.      Untuk Mengetahui Informasi Perkembangan karya seni kriya Cina
2.      Untuk Mengetahui hasil karya seni kriya di Cina
3.      Untuk Mengetahui alasan setiap kriya Negara Cina
4.      Untuk Mengetahui contoh seni kriya Cina
BAB II
PEMBAHASAN

A.           Informasi Perkembangan Karya Seni Kriya Cina
Peradaban Cina purba banyak yang bersumber dari ajaran Lao Tze (Taoisme), yaitu aliran yang diajarkan seorang filsuf yang hidup pada zaman 4 Masehi. Ajaran ini kemudian menjadi sumber dari segala pemikiran Cina kuno, termasuk alam pikiran para senimannya. Dua orang seniman Cina yang terkenal diantaranya Tsu Ding (375-443 M), seorang pelukis pemandangan alam yang berpendapat bahwa seni tidak dapat dipisahkan dari kemurnian jiwa, kemudian Konfusius seorang filsuf yang hidup pada abad 4 Masehi, berpendapat bahwa seseorang yang akan melukis harus mempunyai dasar hati yang putih bersih.
Secara garis besar, sejarah peradaban Cina terbagi dalam beberapa periodesasi, dimulai sejak Dinasti Hsia (19950-1550SM) yang merupakan tonggak pertama sistem pemerintahan dan kehidupan kesenian. Selanjutnya pada masa kedua yaitu zaman Dinasti Shang (2550-1050 SM) berkembang jenis seni rupa yang ditandai munculnya huruf Cina tertua berbentuk piktograf serta  ditemukannya berbagai ragam hias seperti Ular Naga, Bururng Phoenix, benda benda gangsa dan rumah-rumah dari Batu. Perkembangan kesenian pada masing-masing periode Dinasti berturut- turut menunjukkan kekhasan pada berbagai bentuk kesenian. Pada masa Dinasti Han (206-2220 SM) misalnya, akibat hubungan dengan bangsa-bangasa lain seperti Romawi, Mesopotamia, Persia dan India, muncul corak kesenian yang baru di China. Khususnya dengan India, kebudayaan China menerima pengaruh yang besar dari agama Budha. Pengaruh akulturasi kedua kebudayaan ini menghasilkan leukisan-lukisan pada kain sutra, cetak kayu berukir dan keratan kayu untuk menulis. Pada mas ini berkembang seni lukis binatang yang sangat indah dan hidup. Kebudayaan agama budha yang berkembang di China ini kemudian menyebar ke Korea dan Jepang.
 Selanjutnya pada masa Dinasti Tang (618-907 M) Cina menjadi pusat kebudayaan Timur dengan pengaruh yang berkembang hingga Annam, Kamboja, Korea, Persia dan Laut Kaspia. Peninggalan dari Dinasti ini antara lain Madam, sebuah tempat air dari batu pualam dengan teknik pahat khusus, seni mencetak, terutama untuk gambar-gambar penguasa yang hidup pada masa Dinasti Tang, Naskah tua dan Lukisan yang banyak dijumpai pada dinding-dinding kuil.
 Sejak Zaman Klasik Cina sehingga sekarang perkembangan kerja-kerja kesenian Cina sering mendapat perhatian oleh bangsa asing. Semasa Zaman Neolitik China memperlihatkan bagaimana telah munculnya tembikar-tembikar yang diperbuat daripada tanah liat. Sejak daripada itu orang Cina mula membuat beberapa tembikar yang bermutu tinggi dan cantik. Pada zaman Dinasti Ming kemunculan tembikar berwarna biru putih merupakan salah satu ciptaan yang dihasilkan oleh orang yang popular. Dalam bidang kesenian, tamadun Cina bukan sahaja dikagumi dengan keindahan tembikarnya, tetapi mutu ketinggian dan keagungan juga dikagumi dalam bidang-bidang lain seperti catan Cina.
Corak catan Cina berbeza dengan catan Barat. Pada zaman awal interaksi antara orang Cina dengan Barat menyaksikan bagaimana orang Barat membuat kajian terhadap catan Cina dan sering mengkritiknya. Seorang Paderi Jesuit yang pernah sampai ke China pada abad ke 17 iaitu Matteo Ricci menyatakan seniman Cina tidak mempunyai pengetahuan dalam seni. Pendapat beliau dikongsi bersama oleh kebanyakan orang Barat yang pernah sampai ke sini pada abad ke-17 hingga ke-19. Hanya segelintir orang Barat yang mengakui dan menghargai catan Cina.

B.       Hasil Karya Seni Kriya Di Cina
Pada masa Dinasti Sung (960-1127 M), seni lukis mencapai peuncak keemasannya di Cina Selatan, terutama yang bertema pemandangan dan menekankan penggunaan warna monokromatik. Pada masa dinasti ini juga banyak ditemukan peninggalan keramik seperti keramik Lunc’uan, Ting Yao, Chingtechen dan Dien Yao. Setelah uang kertas berkembang pada masa dinasti Mongol (115-1368 M), kesenian Cina mengalami kemajuan pesat pada masa Dinasti Ming (1368-1644 M).
Pada masa dinasti Ming dibuat bangunan- bangunan yang megah, lukisan-lukisan yang besar barang-barang porselen dan sebagainya. Dengan ditemukannya teknik Glasir, pada masa ini seni keramik semakin menonjol yang berpusat di Chingtrohen. Keramik-keramiknya yang terkenal diantaranya Keramik san tsai yang menggunakan tiga warna, keramik wu tsai yang menggunakan lima warna dan keramik nanking yang menggunakan warna biru putih. Pada masa Dinasti Manchu (1644-1911 M) seni keramik Cina yang merupakan kelanjutan seni Dinasti Ming mencapai masa keemasannya.

C.      Alasan Setiap Kriya Negara Cina
 Catan Cina (Guo Hua) mengambil tempat yang agak istemewa dalam tamadun Cina kerana ia sering mendapat naungan dari pihak istana. Golongan pemerintah dan kelas elit semasa Dinasti Tang dan Sung merupakan penyokong utama dalam bidang ini. Contohnya Maharaja Hui Tsung dari Dinasti Sung merupakan seorang yang mencintai kesenian catan Cina. Beliau menaungi bidang catan dan memberi jaminan latihan kepada artis-artis catan. Oleh sebab itu, seni catan di China telah wujud sebagai kegemaran waktu lapang golongan atasan yang berpendidikan. Lama-kelamaan pelukis amator itu beralih menjadi pelukis profesional yang menjual lukisan untuk keuntungan yang lumayan. Menurut John Dewey, seni itu sejenis pengalaman dan adalah komoditi. Seni dikatakan barangan ekonomi kerana ia memerlukan masa dan wang bagi mengeluarkannya. Ekonomi berkait rapat dengan kesenian kerana kedua-duanya merupakan subsistem bagi kebudayaan.D.      Contoh Seni Kriya Cina
Seni keramik cina
 Seni keramik china memang telah ada ratusan tahun yang lalu. Teknik glasir merupakan salah satu cara dalam tahapan teknik pembuatan keramik di China. Keramik pada masa tersebut kerap kali berbentuk Guci, Mangkok, Pot Bunga, dan lain sebagainya yang memiliki berbagai macam fungsi.iv.        Mou Tan (Bunga peony)
Digelar sebagai ‘Permaisuri Bunga’ kerana kemewahan warnanya dan bauan yang wangi, bunga peony adalah simbolik kepada musim bunga, juga cinta dan keindahan sifat kewanitaan. Ia juga melambangkan maruah dan kegembiraan.

Motif
Catatan


v.         Liu (Pokok Willow)
Pokok ini dikaitkan dengan kecantikan wanita kerana daunnya yang panjang dan tirus. Kadang-kadang dikhususkan kepada ‘ singsong’ (penyanyi wanita) atau pelacur. Pokok ini juga melambangkan persahabatan dan batang willow dihadiahkan kepada pengambara semasa hendak bertolak ke destinasi baru. Daunnya dipercayai mempunyai kuasa menyucikan (dewi Kuan Yin menggunakan setangkai dahan willow untuk menyelamatkan manusia yang hidup dalam kesusahan) digunakan untuk upacara membersihkan kubur semasa perayaan Ching Ming. Kayu pokok willow dipercayai digunakan untuk berinteraksi dengan alam roh. Motif willow ini terdapat di tembikar biru putih pada abad ke 18. Reka bentuk motif ini berdasarkan kepada cerita pasangan kekasih yang menghadapi banyak rintangan untuk berkahwain.vi.        Ju (Buluh)
Sebagai rumpun yang sentiasa menghijau, buluh yang lentuk dan angun mewakili kualiti kekuatan, ketahanan, kesesuaian dan kegigihan untuk terus hidup dalam sebarang cuaca. Buluh dikaitkan dengan nasib yang baik kerana namanya sama dengan perkataan ‘permintaan’.

Motif
Catatan


vii.       Lian Hua (Bunga teratai)
Bunga teratai menandakan kesucian. Ia mengandungi semangat yang tidak dapat dicemari, membesar dengan akar yang panjang dan dalam, serta kuntuman yang indah di kawasan paya yang suram. Bunga teratai mempunyai dua makna dalam bahasa Cina; satu ialah perkataan yang sama maksudnya dengan ‘kedamaian dan keharmonian’ dan yang kedua bermaksud’nasib baik yang berulang’.


BAB III
PENUTUP


A.    KESIMPULAN
 Sejak Zaman Klasik Cina sehingga sekarang perkembangan kerja-kerja kesenian Cina sering mendapat perhatian oleh bangsa asing. Semasa Zaman Neolitik China memperlihatkan bagaimana telah munculnya tembikar-tembikar yang diperbuat daripada tanah liat. Sejak daripada itu orang Cina mula membuat beberapa tembikar yang bermutu tinggi dan cantik. Pada zaman Dinasti Ming kemunculan tembikar berwarna biru putih merupakan salah satu ciptaan yang dihasilkan oleh orang yang popular. Dalam bidang kesenian, tamadun Cina bukan sahaja dikagumi dengan keindahan tembikarnya, tetapi mutu ketinggian dan keagungan juga dikagumi dalam bidang-bidang lain seperti catan Cina.

B.     SARAN
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

DAFTAR PUSTAKADAFTAR ISI
                                                                              
        
Kata Pengantar.............................................................................................        i
Daftar Isi......................................................................................................        ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................        1    
1.      Latar Belakang.......................................................................................        1
2.      Rumusan Masalah..................................................................................        1    
3.      Tujuan Penulisan....................................................................................        1
BAB II PEMBAHASAN............................................................................        2
BAB III PENUTUP....................................................................................        7
A.    Kesimpulan............................................................................................        7
B.     Saran......................................................................................................        7
Daftar Pustaka.............................................................................................        8

ii
 
 
MAKALAH
SENI KRIYA CINA
OLEH
KELOMPOK : 3
1.             SULIATYANINGSIH
2.             TITIN HASTANI
3.              HARDIANTI LUKMANA   
4.             YUSRAN PRAJA DWIYANTO
5.             RESKY BAYU SAMUDRASMA NEGERI 1 RAHA
2016
Posting Komentar