do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Senin, 10 November 2014

basa-basi dalam bahasa muna
BASA BASI DALAM BAHASA MUNA
A)     Assalamu’alaikum ,o meafa itu sabangka...?
B)      Waalaikum slam, aefa ini nando aegau ingka...
A)     Megau hae gara..?
B)      Aegau kadada ingka ini angka deki pada okumala nehamai gara
A)     Umbe amai nani pada...
B)      Ooo.....pesuamo pada...
A)     Wehamai gara kakutahimu ingka minanando tiwurano..?
B)      Dokala de mpali-mpali....
A)     Ooo..gara inamu wehamai gara...?
B)      Nokala we galu inaku.....be faralumu bahi..?
A)     Umbe...maka minanando inamu...
B)      Ofaralu hae gara we inaku..?
A)     Aefaralu doi soku...maka no maiho inamu  maka amai tora...
B)      Intagimo deki kune...nasumulimo dua itu...
A)     Umbe le ...pa omusa we kampus bahi naewine...?
B)      Akumala....ihintu gara pa okumala..?
A)     Akumala dua..nando naompona bahi inamu ini maka na sumuli...?
B)      We kangkahamo kune anoa ini....ooo...ingka aitu haemo gara anoa...
C)      Assalamu alaikum....ee be ihintu gara nom ponamo omai...?
A)     Miinaho dua ingka...
B)      Pesuamo deki pada ina...
C)      Umbe pada...pedahamaimo kabarano ndo inamu ini do ghosahi bahi...?
A)     Umbe do ghosahi...
B)      Maimo pada da fumaghomo deki
C)      Umbe aghro nodi ini...maimo da momgho deki..
A)     Umbee...
B)      Ina..minaho no suli bahi ama...?
C)      Baiyane minaho hadae....
b)      Be faraluno kune itu ina..
c)       Faralu hae itu ana..?
a)      Aefaralu doi  soalno minaho nando kapakatuku...
D)     Sehae gara..?
a)      Na lima moghono ....
D)     Ooo...sendaito barangka maka amalangkoe..asumulimo bahi..?
a)      Umbe...
D)     Intagi deki barangka..amalangkoe  aini...
a)      Tarimakasih barangka madaho narumato kapakatuku maka agumantie..
b)      Umbe..
a)      Asumulimo deki barangka....
b)      Umbe....

Posting Komentar