do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Senin, 10 November 2014

TEMA :WAMBANO TOBA ANAHI KASIBU



                                                                   TEMA :WAMBANO TOBA 
                                                                       ANAHI KASIBU
            Wa Dija malae doino inano welo  lemarino inano netudue bhe nefiteena ,nofolatemuo maka folateno mina napandehae maka wa Dija dorato wokudue bhe bhe dofiteena la Amud duamaka dorato Amano nofenae inano.
Wa Yapril  : “Amud …Amud mai deki “
La Amud   : “Noafa gara ina”
Wa Yapril : “Owurae doiku  welo lemariku” ?
La Amud  : “Mina awurae ingka”
Wa Yapril :”ihintu mealano doiku to…
La Amud  :”Miina kune ina suano inodi moalano “
       Nomaimo nembali ama  pada kawu no fenaemo
La rohman :Noafa gara ina ?
Wa Yapril   :”Aini kune doiku noalae la amud”
La rohman :ihintu ini fitanaa la amud ,soba fena wa dija hadaeno nopandehae…
Wa Yapril   :oh…umbe gara “
Wa Dija      :”umbe noafa gara ina“
Wa Yapril  :”Owurae doiku”
Wa Dija     :”mina ingka hadaeno mealaino doi maitu ‘’
La Rohman :”koemo tudue la amud mina natipandehao  mealano doi”
        Pada kawu wa dija nekala kala we luara La Erwin no wurae neintara doi lima moghono riwu .
Wa Yapril       :ne hamai gara doiku ini
La Arohman   :doghondo deki pada
       Nomaimo laerwin nembhalikamokula liwu
La Erwin  : “asalamuallaikum…”
La rohman :”walaikum salam noafa gara”
La Erwin    :”aini awurae wa dija neintara doi lima moghono riwu hano ,so haegara doi maitu”
La rohman : “hadaeno doino inano ,inaa….
Wa yapril   :”noafa gara ‘’
La rohman :”aini laerwin nowurae wa dija nointara doi lima moghono riwu hano”
Wa Yapril   :”Soba tola wa dija amud “
La Amud    :”Umbe ina “
La Amud    :”Dija maimo notolaiko ina “
Wa Dija      :”Umbe”
       La Amud bhe wa Dija nosuli we lambu
Wa Dija     :”Noafa gara ina “
Wa Yapril :”ihintu mealano doiku to ambano la Erwin “
Wa Dija    :”Miina ingka koemo sangka sangka inodi kone ina “
       Pada kawu  aitu ini nomaimo modhi robhine
Wa Try     :”Asalamualaikum wr.wb”
Wa yapril :”Aini kune anahiku malae doiku tamaka miina nomengaku”
Wa Dija    :”miina kune ina “
Wa Try     :”Koemo mefehala ,koemo fitanaa  mie bhainto eee…”
Wa Dija    :”Umbe”
Wa Try     :”Osambahea gara dija “
Wa Dija :”mina”
Wa Try  :”Sambahea eee ,rampahano miina nembali dosombaki Suano kakawasa ,neghawa bala bhe              
                  Koemo Dosambaki suano kakawasa”
Wa Dija :”umbe”
Wa Try  :”salamo maafu bhe inamu “
Wa Dija :”Ina asalomaafu eee…
Wa yapril  :’ume amafuangko’
Wa Dija     :”Aini doimu ina”




TUGAS BAHASA MUNA
WAMBANO TOBA












DISUSUN OLEH :
1.   MUH. AROHMAN
2.  MUH. ERWIN ARI SANDI I
3.  MUH. ANDI MAHMUD
4.  WA ODE TRI APRIANTI
5.  WA ODE YAPRIL HIZRA SRI A.
6.  WA ODE HADIJA

SMP NEGERI 2 RAHA
2014
Posting Komentar