do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none;

Minggu, 21 Oktober 2012

Sabar Terhadap Takdir Allah Adalah Bahagian Dari Iman Kepadanya


Allah s.w.t. berfirman: “Tiada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. At Taghobun 11) ''Alqomah[84] menafsirkan Iman yang disebutkan dalam ayat ini dengan mengatakan: "Iaitu: orang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahawa itu semua dari Allah, maka ia pun ridla dan pasrah (atas takdirNya). Diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ada dua perkara yang masih dilakukan oleh manusia, yang kedua duanya merupakan bentuk kekufuran: mencela keturunan, dan meratapi orang mati". Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan hadis marfu'', dari Ibnu Mas''ud r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan orang-orang jahiliyah". Diriwayatkan dari Anas r.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda:"Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Ia percepat hukuman baginya di dunia, dan apabila Ia menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka Ia tangguhkan dosanya sampai ia penuhi balasannya nanti pada hari kiamat."(HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah s.w.t. jika mencintai suatu kaum, maka Ia akan mengujinya, barang siapa yang ridla akan ujian itu maka baginya keridloan Allah, dan barang siapa yang marah / benci terhadap ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah" (Hadis hasan menurut Imam Turmudzi). 
Kandungan dalam bab ini: 1-Penjelasan tentang ayat dalam surah At Taghobun[85]. 2-Sabar terhadap cubaan termasuk iman kepada Allah s.w.t.. 3-Disebutkan tentang hukum mencela keturunan. 4-Ancaman keras bagi orang yang memukul-mukul pipi, merobek robek baju, dan menyeru kepada seruan jahiliah [kerana meratapi orang mati]. 5-Tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambaNya. 6-Tanda apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambaNya. 7-Tanda kecintaan Allah kepada hambaNya. 8-Dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cubaan ketika diuji oleh Allah s.w.t.. 9-Pahala bagi orang yang ridla atas ujian dan cubaan. _____________________________________ Catatan Kaki: [84] ''Al Qomah bin Qais bin Abdullah bin Malik An Nakhai, salah seorang tokoh dari ulama tabiin, dilahirkan pada masa hidup Nabi r dan meninggal tahun 62 H (681 M). [85] Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan sabar atas segala takdir Allah yang pahit, seperti musibah ; dan menunjukkan bahawa amal termasuk dalam pengertian iman.Tulis ringkasan Anda di sini.Posting Komentar